jens
när man tänker så     en lång promenad     innan nån har fattat vad som hänt    
 
24