ska du va härinne får du gå ut!
segiskallen     jag tror att du förstår     ingenstans o gå    
 
18