blöt i torrdräkt
för att du e blå     allt vi behöver     vi fladdrar förbi