blöt i torrdräkt
innan nån har fattat vad som hänt     vanliga ovanor     cirkusen har börjat