were jammin
2.51 am     jag e här för o förvirra er     jag gillar dig    
 
9