oooooouuuiiiiiiiii
en dag till     somna fan, skiter jag i     första gången med bandspelaren    
 
4