äppelträd
som guld     innan nån har fattat vad som hänt     har väl aldrig sagt att jag kommer ihåg allt jag säger    
 
4