oj vilken lång sommar
ovanpå igen o också runtomkring     altf4ambulansen     en helt annan planet    
 
7