monstret
som om inget annat fanns     andra sidan jorden     den här stan    
 
19