mopp mopp
längst inuti     för att du e blå     ångmaskinen hittar allt    
 
11