mopp mopp
för kallt för o bada     den enda som bryr sig     jag gillar dig    
 
11