jag e här för o förvirra er     som ett djur     första gången med bandspelaren    
 
31