andra sidan jorden     vi har aldrig varit här     gula fenor    
 
31