som om inget annat fanns     under vattnet     som ett djur    
 
31