kolla som rummet skakar     sommar sommar sommar sommar     andra sidan jorden    
 
24