mot hus
farlighetens gräns     främmande färg som du     kolla som rummet skakar    
 
24