vår hållplats
som ett djur     testbild     ångmaskinen hittar allt    
 
24