vroooooom
den enda som bryr sig     fortfarande fast i äventyret     vi har aldrig varit här    
 
24