en park o vi genom fönstret
rödljus     några saker som jag glömde     ingen vanlig dag    
 
24