en park o vi genom fönstret
gula fenor     under vattnet     somna fan, skiter jag i    
 
24