en park o vi genom fönstret
vi fladdrar förbi     jag försvinner när jag vill     vi har aldrig varit här    
 
24