hackar lite lök
under vattnet     inte så farligt i världen ändå     vi har aldrig varit här    
 
24