ingen vanlig dag     om inte pengarna tar slut     en lång promenad    
 
10