en gång till     somna fan, skiter jag i     suger efter socker    
 
10