nattsudd
kolla som rummet skakar     över skarven     några saker som jag glömde    
 
27