mer tomater
ett ställe där man bor     somna fan, skiter jag i     har väl aldrig sagt att jag kommer ihåg allt jag säger    
 
26