mackepling
den enda som bryr sig     första gången med bandspelaren     håll andan under vattnet    
 
26