kaffe
inte så farligt i världen ändå     som om inget annat fanns     jag tackar mig själv    
 
26