familjen ripa
som ett djur     varje dag     suger efter socker    
 
26