madadags
ingen vanlig dag     somna fan, skiter jag i     små saker av plast    
 
14