madadags
ingen vanlig dag     allt som finns     inte så farligt i världen ändå    
 
14