spelar in en låt
segiskallen     asfalt     jag tackar mig själv    
 
12