spelar in en låt
som om inget annat fanns     främmande färg som du     fortfarande fast i äventyret    
 
12