farlighetens gräns     gula fenor     främmande färg som du    
 
24