som om inget annat fanns     tandkräm     gula fenor    
 
24