ångmaskinen hittar allt
några saker som jag glömde     öl i solen     trodde nästan du var jag    
 
18