ångmaskinen hittar allt     sommar sommar sommar sommar     farlighetens gräns    
 
15