ingen vanlig dag     jag försvinner när jag vill     öl i solen    
 
27