afk
min indian     ingenstans o gå     ångmaskinen hittar allt    
 
27