disconnected from server
jag försvinner när jag vill     segiskallen     underbar bortslösad dag    
 
27