galningen
som om inget annat fanns     för att du e blå     som ett djur    
 
27