galningen
det du vill ha     asfalt     kan inte blöta ner mig mer ändå    
 
27