ingen vanlig dag     för att du e blå     jag gillar dig    
 
16