jag o siri
har väl aldrig sagt att jag kommer ihåg allt jag säger     fortfarande fast i äventyret     somna fan, skiter jag i    
 
16