2.51 am     vaknar klockan 7 på morgonen     farlighetens gräns    
 
14