fuck you
kolla som rummet skakar     nu börjar det roliga     gula fenor