snö
längst inuti     vår natur     gula fenor    
 
20