alexander ripa

  stefans son
ingen vanlig dag     när man tänker så     trodde nästan du var jag