björn ripa

  pappa
om inte pengarna tar slut     håll andan under vattnet     innan nån har fattat vad som hänt