björn ripa

  pappa
saker som aldrig blir gjorda     den enda som bryr sig     allt som finns