björn ripa

  pappa
rädda dig om du kan     vaknar klockan 7 på morgonen     dagar i solen