stefan ripa

  store bror
har väl aldrig sagt att jag kommer ihåg allt jag säger     saker som aldrig blir gjorda     vi fladdrar förbi