peter ripa

 
när man tänker så     ångmaskinen hittar allt     jag gillar dig