peter ripa

 
när man tänker så     asfalt     några saker som jag glömde