svinto ripa

  har koll på bortsprungna får
innan nån har fattat vad som hänt     jag tackar mig själv     nåt dumt som hänt    
 
21