svinto ripa

  har koll på bortsprungna får
rädda dig om du kan     över skarven     har väl aldrig sagt att jag kommer ihåg allt jag säger    
 
21