svinto ripa

  har koll på bortsprungna får
den stora planen     asfalt     signaturmelodi    
 
21