helge nordborg

  morfar
det du vill ha     främmande färg som du     ingenstans o gå