helge nordborg

  morfar
jag tackar mig själv     jag gillar dig     varje dag