casion

cosmosynthesizer, inte alla som begriper sig på den  
som om inget annat fanns     asfalt     jag gillar dig    
 
12