casion

cosmosynthesizer, inte alla som begriper sig på den  
som om inget annat fanns     när man tänker så     jag har ingen aning om vad jag håller på med    
 
12