casion

cosmosynthesizer, inte alla som begriper sig på den  
inte så farligt i världen ändå     plötsligt står tiden still     små saker av plast    
 
12