casion

cosmosynthesizer, inte alla som begriper sig på den  
främmande färg som du     cirkusen har börjat     några saker som jag glömde    
 
12