casion

cosmosynthesizer, inte alla som begriper sig på den  
den stora planen     somna fan, skiter jag i     asfalt    
 
12