casion

cosmosynthesizer, inte alla som begriper sig på den  
jag e trött     jag tror att du förstår     gula fenor    
 
12