casion

cosmosynthesizer, inte alla som begriper sig på den  
vi har aldrig varit här     första gången med bandspelaren     jag har ingen aning om vad jag håller på med    
 
12