casion

cosmosynthesizer, inte alla som begriper sig på den  
rödljus     mina sista pengar     somna fan, skiter jag i    
 
12