dimension c

lila pedal med härligt ljud, fyra knappar  
vår natur     främmande färg som du     asfalt    
 
12