mf104

om man har två kan man köra i stereo  
kanske e det nåt på tv?     segiskallen     en helt annan planet    
 
26