electric mistress

viner o swischar  
främmande färg som du     2.51 am     somna fan, skiter jag i    
 
4