electric mistress

viner o swischar  
suger efter socker     vi fladdrar förbi     farlighetens gräns    
 
4  
 
      ännu en helt onödig      grej