small stone

swoooosch  
jag tror att du förstår     ett ställe där man bor     segiskallen    
 
25