small stone

swoooosch  
sommar sommar sommar sommar     jag tror att du förstår     vi har aldrig varit här    
 
25