mf104

eko som försvinner bort i det analoga mörkret. hål överallt  
bokstavsbarn     sommar sommar sommar sommar     som ett djur