mf104

eko som försvinner bort i det analoga mörkret. hål överallt  
asfalt     trodde nästan du var jag     varje dag