mf104

eko som försvinner bort i det analoga mörkret. hål överallt  
jag har ingen aning om vad jag håller på med     jag tackar mig själv     sommaren hittills    
 
 
 
 



     eko e lite tjatigt tycker
     jag