mf104

eko som försvinner bort i det analoga mörkret. hål överallt  
allt vi behöver     det blir nog aldrig bättre     en helt annan planet