mf104

eko som försvinner bort i det analoga mörkret. hål överallt  
e det inte båtar man bränner?     öl i solen     somna fan, skiter jag i