mf104

eko som försvinner bort i det analoga mörkret. hål överallt  
visste att det skulle gå såhär     varje dag     ingen vanlig dag