mf104

eko som försvinner bort i det analoga mörkret. hål överallt  
som om inget annat fanns     vi fladdrar förbi     vi e på väg åt rätt håll