mf104

eko som försvinner bort i det analoga mörkret. hål överallt  
ångmaskinen hittar allt     stjärnor     e det idag eller