mf104

eko som försvinner bort i det analoga mörkret. hål överallt  
sommaren hittills     signaturmelodi     vi har aldrig varit här