mf104

eko som försvinner bort i det analoga mörkret. hål överallt  
den enda som bryr sig     2.51 am     cirkusen har börjat